STRATEGISCHE EN OPERATIONELE MARKETING

van Bragt Marketing Management, Til je bedrijf naar het volgende niveau.

van Bragt Marketing Management

Van Bragt Marketing Management BV is in 1994 opgericht en heeft als kernactiviteit het voeren van management- en holdingsactiviteiten en het ontwikkelen en implementeren van strategische en operationele marketing plannen voor de zakelijke markt, met name voor het MKB en Brancheorganisaties.

Voor het plegen van acquisitie op de zakelijke markt werd het internet en het gebruik van data een steeds belangrijker instrument. Hierdoor is de laatste jaren de nadruk komen te liggen op het ontwikkelen van data-strategieen en de daarbij behorende (ICT) dienstverlening.

Slim gebruik van data en technologie gecombineerd met specifieke domeinkennis biedt kansen. Wij laten u zien waar uw kansen liggen èn dat het kan en werkt.

De echte uitdaging ligt niet zozeer in het toepassen van big data analytics, maar in het samenbrengen van de verschillende experts die kennis hebben van databases, analytics, visualisatie en vooral ook domeinkennis.

Een pro-actieve advisering en begeleiding op basis van langdurige ervaring op de gebieden van marketing en Big Data, diepgaande kennis door onderzoek, studie en ervaring, en een nauwe relatie met opdrachtgevers zijn onderscheidende factoren voor de projecten waarbij van Bragt Marketing Management BV is betrokken.

Naast onze werkwijze treft u op deze site een opsomming van de diensten en de projecten die onder projectleiding van van Bragt Marketing Management BV zijn uitgevoerd.

Door nauw samen te werken met onze opdrachtgevers kunnen we praktische, geïntegreerde oplossingen bieden voor de steeds complexere zaken waarmee het bedrijfsleven wordt geconfronteerd.

Uiteraard zijn wij graag bereid een en ander in een persoonlijk gesprek toe te lichten.