STRATEGISCHE EN OPERATIONELE MARKETING

van Bragt Marketing Management, Til je bedrijf naar het volgende niveau.

Links

www.bdvc.nl

Het BDVC (Stichting Big Data Value Center) is een uniek open innovatie platform met een fysieke plek in Almere en Utrecht waar veilig geëxperimenteerd kan worden met (big) data. In het centrum creëren we concrete meerwaarde uit data. Dit levert nieuwe kennis, inzichten en businesscases op waarmee organisaties direct aan de slag kunnen.

Het BDVC is een netwerkorganisatie; 3000 specialisten van diverse organisaties met een vaste kern vormen samen het BDVC. Misschien wel het mooiste Big Data bedrijf van Nederland.

Het BDVC is een initiatief van de Economic Development Board Almere in samenwerking met TNO, SURFsara, Amsterdam Economic Board en de Economic Board Utrecht. Inmiddels is deze groep experts aangevuld met ruim 15 gespecialiseerde MKB Big Data partners.

www.nima.nl
Het Nima, Nederlands Instituut voor Marketing stimuleert, ontwikkelt en professionaliseert marketeers werkzaam in het marketingvakgebied. Dit gebeurt enerzijds via de NIMA Vereniging in haar rol als marketingplatform voor ca. 3.000 leden en anderzijds door het afnemen van ruim 10.000 examens per jaar op het gebied van marketing, sales, public relations, direct marketing en business marketing. Het NIMA bestaat reeds meer dan dertig jaar en is gevestigd in Amstelveen.

www.knvi.nl

KNVI, de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals, is in Nederland hét platform voor Professionals in Informatiemanagement, Informatietechnologie en Informatievoorziening, waar iedere professional in deze disciplines zich thuis voelt. Informatie speelt een leidende rol speelt in de ontwikkeling van mens en maatschappij. Wij zien het dan ook als onze taak om de ontwikkeling van informatieprofessionals te bevorderen, door samen te werken, te faciliteren, elkaar te ontmoeten, focus aan te brengen en voorop te lopen. Daarbij houden we rekening met onze kernwaarden onafhankelijkheid, integriteit, professionaliteit.

www.customertalk.nl

Met CustomerTalk beogen wij een inspiratiebron voor klantgerichtheid en innovatie te zijn. En we geven tegelijkertijd toe dat die subtitel ietwat gedurfd is. Maar daar staan we wel oprecht voor. Ons hoofdthema is marketing, een vakgebied dat je in onze opinie tegenwoordig mag herdefiniëren als klantbelevingsmanagement. Want marketing is niet langer het veroveren van de markt met jouw producten of diensten, maar het inspelen op de behoeften van de klanten.

www.emma.nl
EMMA-NL stelt zich ten doel ervoor te zorgen dat reclame per e-mail zijn bestemming bereikt. In dat kader acht EMMA-NL het essentieel:
Dat ontvangers commerciële e-mail pas ontvangen nadat zij hierom gevraagd hebben c.q. vooraf toestemming hebben verleend aan de adverteerder of verspreider (geen Spam);
Dat alle bij e-mail betrokken schakels en partijen het eens worden over een set van uniforme regels en basisprincipes (ECP.nl code, Consumenten Code, EMMA-Technische richtlijnen) en de naleving ervan binnen de kaders van de wet, door zelfregulering wensen te regelen;
Dat commerciële e-mail waarvoor toestemming is gegeven en die voldoet aan uniforme regels en basisprincipes, de ontvanger ongefilterd bereikt (White List).
EMMA-NL behartigt de belangen van alle partijen die de visie en doelstellingen van EMMA-NL onderschrijven en zich als lid van EMMA hebben geregistreerd.

www.isoc.nl
Internet Society is een vereniging die in 170 landen actief is, en die een toegankelijk, stabiel en veilig internet op wereldschaal nastreeft. Zij doet dat door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen, concrete projecten en door kennis beschikbaar te stellen voor belanghebbenden.

www.ipan.nl
IPAN is een netwerk van professionals die werkzaam zijn de interactieve industrie of in het traditionele bedrijfsleven interactieve functies vervullen.
IPAN (Interactive Professionals Associatie Nederland) is opgericht in mei 1998 en heeft ca. 250 leden. Het doel van IPAN is het verder professionaliseren van de interactieve media door haar leden op een prettige manier te laten netwerken. De vereniging wordt geleid door een zevenkoppig bestuur van vrijwilligers.

www.computable.nl
Ter versterking van het weekblad en de specials profileert Computable.nl zich als hèt nieuws-, achtergrond-, arbeidsmarkt- en discussie-medium voor professionele ICT'ers in Nederland. Vooral de wisselwerking tussen blad en website, en de mogelijkheden van rechtstreekse interactie tussen lezers en redactie, verstevigen Computable's positie als hèt platform voor professionele automatiseerders.