STRATEGISCHE EN OPERATIONELE MARKETING

van Bragt Marketing Management, Til je bedrijf naar het volgende niveau.

Werkwijze

Voor veel bedrijven is het vaak niet duidelijk in hoeverre de combinatie van internet en datagedreven werken bij kunnen dragen aan het verbeteren van het bedrijfsproces.

Door de huidige ontwikkelingen op dit terrein in kaart te brengen én de consequenties te benoemen voor Marketing en de commerciële activiteiten, wordt de toekomst van uw bedrijf geschetst.

Tevens bevat het rapport een offerte met daarin de kosten van de verwachte aanpak.

Indien u verder wenst te gaan, stellen wij in de volgende fase in nauw overleg met u een plan van aanpak op. In dit projectplan staat beschreven hoe wij het project zullen uitvoeren en aan welke eisen het eindresultaat dient te voldoen. Wij passen het projectplan in overleg met u aan, tot dat het een voor u bevredigend resultaat oplevert.

Nadat een goed gekeurd projectplan is opgezet, beginnen wij met de daadwerkelijk uitvoering van het project.